16. การตอบโต้สถานการณ์การระบาดของ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ในทวีปอเมริกา มีอะไรบ้าง (คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus infection)

คำถามที่พบบ่อย
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection )

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 
4 กุมภาพันธ์ 2559

 1. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา คืออะไร
 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีอาการอย่างไร
 3. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ติดต่ออย่างไร สามารถติดต่อผ่านทางเลือด หรือทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่
 4. โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้หรือไม่
 5. การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 6. โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถทำให้เสียชีวิตได้หรือไม่
 7. กลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือกลุ่มใด
 8. การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 9. ความแตกต่างระหว่างโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
 10. มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกิแลงบาร์เร (Guillain-Barré syndrome) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาหรือไม

   

  วงจรการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

 11. ประเทศที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ในอเมริกา
 12. อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่
 13. การแนะนำการเดินทางไปประเทศที่มีการพบโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 14. จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ในตอนกลางของอเมริกา มีจำนวนเท่าใด

   

  การป้องกันโรค

 15. มาตรการอะไรที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกา
 16. การตอบโต้สถานการณ์การระบาดของ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ในทวีปอเมริกา มีอะไรบ้าง


            องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ได้ร่วมมือกับหลายประเทศในทวีปอเมริกา พัฒนาขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และยืนยันการติดเชื้อไวรัสซิกา การรักษาผู้ป่วย รวมทั้งดำเนินมาตรการในการกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรค โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้:

  • พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจจับไวรัสได้ทันท่วงที (ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  • ให้คำปรึกษาในการสื่อสารความเสี่ยงเมื่อเริ่มพบการติดเชื้อไวรัสนี้ในประเทศ
  • ควบคุมสัตว์ หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค โดยการทำงานร่วมกับภาคประชาชนในการกำจัดยุง
  • จัดเตรียมคำแนะนำสำหรับการดูแลทางคลินิก และการติดตามผู้ป่วยโรคไข้ซิกา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานด้านสุขภาพอื่น ๆ
  • เฝ้าระวังการขยายตัวทางภูมิศาสตร์ของไวรัส เฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรืออาการที่รุนแรงโดยผ่านทางกลไกกฎอนามัยระหว่างประเทศ
  • สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขให้มีกลไก และแนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของไวรัส ผลกระทบต่อสุขภาพ และผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมาจากการติดเชื้อ

   

Download file : คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection )

แหล่งที่มา : http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183&Itemid =41463&lang=en

  ประเภทข่าว: 
  โรคต่างๆ
  อัพเดทข้อมูลวันที่: 18/02/2016 - 13:28