1. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา คืออะไร (คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus infection)

คำถามที่พบบ่อย
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection )

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 
4 กุมภาพันธ์ 2559

 1. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา คืออะไร

            การติดเชื้อไวรัสซิกา เกิดจากการถูกยุงที่ติดเชื้อกัด มักจะมีอาการไข้ต่ำ ออกผื่น ตาแดง และปวดกล้ามเนื้อ ไวรัสชนิดนี้ค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2490 ที่ป่าซิกาในยูกันดา ตั้งแต่นั้นมายังพบเป็นส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกา และพบการระบาดเป็นระยะ ๆ ในเอเซีย ในปี พ.ศ. 2550 มีการระบาดที่สำคัญ คือ การระบาดบนเกาะ Yap (ไมโครนีเซีย) มีประชากรที่มีการติดเชื้อเกือบ 75 %

            วันที่ 3 มีนาคม 2557 ชิลีแจ้งองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกายืนยันกรณีการติดต่อของไวรัสซิกาใน ชนพื้นเมืองบนเกาะอีสเตอร์ที่ไวรัสยังคงถูกตรวจพบจนถึง มิถุนายน 2557

            ในเดือนพฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของบราซิลได้รับการยืนยันการติดต่อของไวรัสซิกาใน ภาคตะวันออกฉียงเหนือของประเทศ และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ประเทศ และอาณาเขตต่าง ๆ ในทวีปอเมริกา ได้มีรายงานการพบไวรัส ติดตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.paho.org/zikavirus

 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีอาการอย่างไร
 3. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ติดต่ออย่างไร สามารถติดต่อผ่านทางเลือด หรือทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่
 4. โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้หรือไม่
 5. การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 6. โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถทำให้เสียชีวิตได้หรือไม่
 7. กลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือกลุ่มใด
 8. การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 9. ความแตกต่างระหว่างโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
 10. มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกิแลงบาร์เร (Guillain-Barré syndrome) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาหรือไม

   

  วงจรการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

 11. ประเทศที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ในอเมริกา
 12. อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่
 13. การแนะนำการเดินทางไปประเทศที่มีการพบโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 14. จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ในตอนกลางของอเมริกา มีจำนวนเท่าใด

   

  การป้องกันโรค

 15. มาตรการอะไรที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกา
 16. การตอบโต้สถานการณ์การระบาดของ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ในทวีปอเมริกา มีอะไรบ้าง

Download file : คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection )

แหล่งที่มา : http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183&Itemid =41463&lang=en

ประเภทข่าว: 
โรคต่างๆ
อัพเดทข้อมูลวันที่: 09/03/2016 - 11:04