กรมควบคุมโรค ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้ซิกา พร้อมแนะนำประชาชนป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด

ประเภทข่าว: 
ข่าวเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
อัพเดทข้อมูลวันที่: 22/01/2016 - 09:40