เมอร์ส" ไวรัสตัวร้ายติดง่ายแพร่กระจายเร็ว ติดเชื้อเสี่ยงตายสูง ตอนที่ 2

ประเภท: 
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)
อัพเดทข้อมูลวันที่: 18/02/2016 - 14:05